Положення про суддів та колегії суддів зі спортингу

Дане Положення про спортивних суддів зі спортінгу (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України “Про фізичну культуру і спорт” та “Про громадські об’єднання”, наказу Міністерства молоді та спорту України “Про затвердження порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям” від 16.07.2013 № 31, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1312/2384, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України № 2025 від 16.06.2015, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 липня 2015 за № 772/27217 та Статуту Громадського Об’єднання “Українська Федерація Спортінгу” (далі – УФС).

Повний текст Положення