Положення про суддів та колегії суддів зі спортингу

Це Положення розроблено відповідно вимогам Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Положення про Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, наказу Держкомспорту України від 01.09.2003 року № 2195, та визначає умови і порядок присвоєння почесного звання «Суддя зі спорту».

 

1.1. Спортивне звання «Суддя зі спорту» (в подальшому «звання»), засноване ВГО «Федерація спортінгу» (у подальшому «Федерація») з метою визначення особистих заслуг представників виду спорту, які мають відповідну підготовку з суддівства спортінгу при проведенні змагань різного рівня.

1.2. Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, яка виконується на добровільних засадах.

1.3. Суддями зі спорту можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку та виявляють бажання прийняти участь в суддівстві змагань. До суддівської роботи залучаються спортсмени і любителі спорту. Рішення про призначення суддів на змагання відповідного масштабу залежить від  рівня їх підготовленості і здійснюється після рекомендації відповідних суддівських колегій.

1.4. Суддя зі спорту повинен бути чесним та неупередженим під час суддівства змагань, служити прикладом для спортсменів та тренерів, додержуватись правил змагань, постійно надавати допомогу вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу з усіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушень правил змагань, активно займатися пропагандою виду спорту серед населення.

2.  Класифікація звання «Суддя зі спорту»

2.1. Встановлюються такі категорії звання «Суддя зі спорту» у дисциплінах  спортінгу:

2.1.1. – «Суддя зі спорту»;

2.1.2. – «Суддя зі спорту II категорії»;

2.1.3. – «Суддя зі спорту I категорії»;

2.1.4. – «Суддя зі спорту національної категорії;

2.1.5. – «Суддя зі спорту міжнародної категорії».

З. Порядок присвоєння звання «Суддя зі спорту»

3.1. Звання присвоюється у дисциплінах  спортінгу.

3.2. Право присвоєння звання «Суддя зі спорту»  наступних категорій надається:

3.2.1. «Суддя  зі спорту» та «Суддя зі спорту II категорії» – президіям осередків Федерації спортінгу у АР Крим, м. Києві, м. Севастополі та президіям осередків Федерації у областях України;

3.2.2. «Суддя зі спорту I категорії», «Суддя зі спорту національної категорії»,  «Суддя зі спорту міжнародної категорії» – президії ВГО «Федерація спортінгу».

3.2.3. Кандидатури осіб на присвоєння суддівських категорій  розглядаються місцевою  колегією  суддів зі  спортінгу та матеріали на них представляються  на найближче засідання президії Федерації (осередку Федерації).   Присвоєння  відповідних суддівських  категорій  оформлюється  наказами по Федерації або осередкам.

 

3.3. Для оформлення суддівських категорій подаються наступні матеріали:

3.3.1.  для присвоєння категорії «Суддя зі спорту», «Суддя зі спорту II категорії»:

  • протокол кваліфікаційної комісії і рішення відповідної президії осередку Федерації ;
  • 2 фотокартки розміром 3 х4 см.

3.3.2. для присвоєння категорії «Суддя зі спорту I категорії, «Суддя зі спорту національної категорії»:

  • клопотання установленого зразку, 2 фотокартки розміром 3х4 см., витяги з протоколів (звітів) відповідних змагань або копію суддівської книжки, ксерокопія паспорта (сторінка з  прізвищем, ім’ям та по-батькові),
  • клопотання президії осередку Федерації спортінгу.

Після виконання необхідних вимог особа, що має звання «Суддя зі спорту національної категорії», може бути рекомендована президією ВГО «Федерація спортінгу» міжнародній Федерації F.I.T.A.S.C. у якості кандидата на отримання ліцензії «INTERNATIONAL REFEREE» з дисципліни спортінгу.

3.4. Президія ВГО «Федерація спортінгу» присвоює особі, що має ліцензію «INTERNATIONAL REFEREE»  з дисципліни  спортінгу, звання «Суддя міжнародної категорії».

4.  Вимоги щодо присвоєння суддівських категорій

4.1. Суддівські категорії присвоюються поступово при умовах виконання таких вимог:

4.1.1. «Суддя зі спорту» – особам (не молодше 14 років), які прослухали суддівські семінари, організовані  колегією суддів осередку та склали іспити, мають стаж суддівства не менше 3-х змагань з дисциплін спортінгу в первісному колективі фізичної культури або спортивному (мисливському) клубі;

4.1.2. «Суддя зі спорту ІІ категорії» – особам, які прослухали суддівські семінари,організовані  колегією суддів осередкута склали іспити, мають стаж суддівства не менше 1 року,  досвід не менше 5-и змагань в колективах фізичної культури,  спортивних клубах, на першості району, міста, в якості старшого судді або секретаря з дисциплін спортінгу;

4.1.3. «Суддя зі спорту I категорії» – особам, що мають категорію «Суддя зі спорту II категорії» та стаж суддівства не менше 1 року після її присвоєння, стаж суддівства не менше 3-х змагань обласного або двох національного календаря з дисциплін  спортінгу, проведених Федерацією Спортінгу,  в якості головного судді, головного секретаря та їх заступників. Обов’язкова участь в якості інструктора у семінарі з підготовки «Суддів зі спорту II категорії». Особисто провести заняття програми семінару. Прийняти участь у національному семінарі суддів та скласти іспит кваліфікаційній комісії національної колегії суддів.

4.1.4. «Суддя зі спорту національної категорії»:

Особам, які мають звання «Суддя національної категорії» зі стендової стрільби,  присвоюється звання «Суддя І категорії» зі спортінгу.

Після прослуховування семінару з підготовки суддів національної категорії з дисциплін спортінгу та успішного складання іспиту кваліфікаційній комісії національної колегії суддів їм присвоюється звання «Суддя національної категорії» зі спортінгу без умови виконання п. 4.1.4.1.

4.1.4.1. – особам, які мають I категорію і стаж суддівства не менше 2-х років після її присвоєння, котрі мають практику суддівства не менше 5-и змагань на першості області чи м.Києва, м. Севастополя, АР Крим та 4-х змагань національного календаря, проведених ВГО «Федерація спортінгу», в якості головного судді, головного секретаря або їх заступника; при умові участі не менше ніж у 2-х семінарах з підготовки «Суддів зі спорту I категорії». Особисто провести не менше 2-х занять, брати участь у національному семінарі з підготовки суддів національної категорії та здати іспит кваліфікаційній комісії національної колегії суддів Федерації.

4.1.4.2. – особам, які мали звання «Суддя міжнародної категорії» зі стендової стрільби,  присвоюється звання «Суддя національної категорії» зі спортінгу. Після прослуховування семінару F.I.T.A.S.C. та отримання ліцензії «INTERNATIONAL REFEREE” їм у встановленому порядку присвоюється звання «Суддя міжнародної категорії» з дисциплін спортінгу.

4.1.5. Суддівські семінари можуть проводитися у термін змагань, після чого ГСК повинна видати довідки про об’єм видів занять з загальною оцінкою суддівства.

5. Права і обов’язки суддів зі спорту

5.1. Суддя зі спорту має право:

5.1.1.Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної
категорії.

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів.

5.2. Суддя зі спорту зобов’язаний:

5.2.1. Досконало знати правила змагань з відповідного виду спорту, суворо і об’єктивно застосовувати їх в процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні.

5.2.2. Постійно  турбуватися  про   підвищення  своєї  суддівської  кваліфікації,   рівня   фізичноїпідготовки, передавати свої знання та досвід молодим суддям,  активно брати участь в роботі колегії суддів, в роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів.

5.2.3. Сприяти вихованню толерантності, дисциплінованості, дотримуванню правил змагань учасниками, тренерами та представниками.

5.2.4.Служити прикладом дисциплінованості і організованості під час проведення змагань,
справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків.

5.2.5.Сприяти вихованню спортсменів відповідно вимог моралі і етики.

5.2.6.При виконанні суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити розпізнавальний знак судді та суддівське посвідчення встановленого зразку.

6. Колегії суддів зі спорту

6.1. Колегія суддів зі спорту створюється при Федерації  (осередку Федерації) за наявності в них не менше  3-х суддів з даного виду спорту іповинна знаходитись на обліку у Федерації.

7. Структура колегії суддів

7.1. Склад колегії  суддів Федерації (осередку Федерації) у кількості від 3 чоловік один раз у два роки затверджується президією Федерації (осередку Федерації).

7.2. Члени колегії суддів обирають зі свого складу голову, який повинен бути присутнім на засіданнях президії Федерації (осередку Федерації), та його заступника.

7.4. Колегія суддів працює за розробленим планом, який затверджує президія Федерації (осередку Федерації). Кожне рішення, які приймає колегія суддів, повинно затверджуватись президією Федерації (осередку Федерації).

7.5. Колегія суддів може створювати постійні або тимчасові комісії з ведення навчально-методичної, організаційної та кваліфікаційної роботи.

8. 3міст роботи колегії суддів

8.1. Колегія суддів:

8.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань відповідного рівня, визначає та рекомендує склад суддів для обслуговування змагань.

8.1.2. Заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань.

8.1.3. Здійснює перевірку підготовки та місць проведення змагань шляхом призначення інспекторів.

8.1.4. Організовує заходи по підвищенню культури проведення змагань, пропаганді спортінгу та роботі з глядачами.

8.1.5. Організовує вивчення практики застосування правил зі спортінгу, обмін досвідом роботи провідних суддів.

8.1.6. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань, здійснює у разі необхідності перегляд суддівства змагань.

8.1.7. Розглядає та готує подання  для затвердження президією Федерації (осередку Федерації) матеріали щодо присвоєння суддівських  категорій,  веде особистий облік роботи суддів.

8.1.8. Розглядає матеріали про зняття або зниження категорій суддям, які не виконують свої обов’язки, або за скоєні ними провини.

8.1.9. Керує діяльністю підпорядкованих колегій суддів нижчого рівня, узагальнює і розповсюджує досвід їх роботи.

8.2. Колегія суддів у випадку неналежного виконання своїх обов’язків може бути достроково розпущенарішенням президії ВГО «Федерація спортінгу».

9. Посвідчення, значок судді зі спорту

9.1. Після присвоєння суддівської категорії видається іменне суддівське посвідчення, суддівська книжка і суддівський значок єдиного зразку, затверджені президією Федерації.  У разі втрати або зіпсування посвідчення абозначка дублікати виготовляються за рахунок винного судді.

10. Облік суддів зі спорту

10.1. Судді зі спорту стоять на обліку у відповідній колегії  Федерації спортінгу (осередку Федерації).

10.2. Суддівство змагань оцінюється та відмічається головним суддею змагань в суддівській книжці  та фіксується у  картці,  яка знаходиться у колегії суддів за місцем обліку судді.

Рейтинг: 0