Інформаційне повідомлення

Шановні члени Федерації,

Громадська організація “Українська Федерація Спортінгу” (в подальшому ГО УФС) повідомляє вас, що на виконання п. 6.18. Статуту ГО УФС, а саме: “Позачергові Загальні Збори скликаються Президентом Федерації: за ініціативою не менше третини членів Федерації”, було прийняте рішення про проведення позачергових Загальних зборів Громадської організації “Українська Федерація Спортінгу”, код ЄДРПОУ- 36468778, що зареєстрована за адресою: вул. Верховинна 37- 22, м. Київ 03115 із здійсненням повідомлення членів ГО УФС про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори відбудуться 22 червня 2019 року о 14:00 за адресою: вул. Липська 16-а, м. Київ.

Реєстрація членів ГО УФС та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 22 червня 2019 року з 12:00 до 13:45 за адресою: вул. Липська 16-а, м. Київ.

Реєстрація членів ГО УФС та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до Реєстру ГО УФС, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24.00 год. 18.06.2019р.

Для участі у зборах членам ГО УФС необхідно мати при собі паспорт, а представникам членів ГО УФС – паспорт та довіреність на право представляти інтереси на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації члена ГО УФС (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності нього документів, які ідентифікують особу, а також у разі участі представника – документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах ГО УФС.

Порядок денний позачергових загальних зборів ГО УФС:

1.      Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ГО УФС та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.      Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ГО УФС.

3.      Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів ГО УФС.

4.      Затвердження (схвалення) звіту Ревізора ГО УФС за 2018 рік.

5.      Про внесення змін до Статуту ГО УФС та викладення його в новій редакції.

6.      Розгляд питань щодо фактів грубих порушень Статуту ГО “УФС” та протиправних дій окремих членів ГО “УФС”.

7.      Різне.